Vermo kehittää ravitapahtumaansa, partnerina Haaga-Helian Sport Business School

Vermon ravikeskus on aloittanut ravitapahtumiensa kehittämishankeen osana uusien toimintatapojen ja palvelujen kehittämistä.

Hanke on monivuotinen ja kehittämistä ohjaa asiakkailta saatu palaute. Vermo on mm. perustanut asiakasraadin, jossa tällä hetkellä on n. 70 asiakasta. Tarkoituksena on muodostaa raatilaisista ydinryhmä, joka ideoi ja arvio jatkuvasti kehittämiskohteita.

Kehityshankeita ohjaa Haaga-Helian Sport Business School, vetäjänä kokenut ja arvostettu urheilumarkkinoinin asiantuntija Vili Nurmi. Erittäin merkittävänä osana hankkeessa ovat mukana Veikkaus ja Vermon uusi ravintoloitsija Sunborn. Hankkeen ohjausryhmässä ovat Vermon edustajien lisäksi Veikkauksen Urheilu-, hevos- ja pöytäpelien liiketoimintaryhmän johtaja Sami Kauhanen ja Sunborn Cateringin operatiivinen johtaja Juha Leinonen.

Ensimmäinen vaihe, asiakastutkimus saatiin päätökseen sunnuntaina 11.6. ”Kyselyyn osallistui peräti 1450 ihmistä, joka on todella iso määrä. Tulokset käydään tarkasti läpi, mutta jo nyt voidaan osoittaa selkeää tarvetta kehittämiselle muutamilla alueilla. Asiakkaiden kuuleminen, keskustelu ja reagointi ovat avainsanoja. Tunnistetaan vahvuudet ja tärkeimmät kehityskohteet niin raviurheilussa kuin Vermossa”, Vili Nurmi Haaga-Heliasta kertoo.
”Verrattuna moniin muihin urheilulajeihin, niin Vermon tutkimuksen vastauksissa ilahdutti naisasiakkaiden iso määrä. Se mikä huolestutti, oli ikäjakauma, vain 25 prosenttia oli alle 40-vuotiaita. Yhdeksi selkeäksi kohderyhmäksi osoittautui heti kimppaomistajien suuri joukko”, Nurmi jatkaa. ”Tunnelma, palveluiden ja tapahtumien sujuvuus sekä ystävien tapaaminen olivat korkealla, kun etsittiin syitä, miksi lähteä Vermoon, etenkin uusien asiakkaiden näkökulmasta, näin esimerkiksi tulevat Kuninkuusravit ovat hyvä paikka tehdä Vermoa tutuksi suurelle määrälle ensikertalaisia kävijöitä. Toki laadukas pelituote sekä hyvät ja laadukkaat lähdöt olivat myös tärkeitä”.
Tutkimuksen lopullisiin tuloksiin ja kehityskohteisiin palataan, kun koko analysointi valmistuu.

13.06.2017 Uutiset >

Tapahtumakalenteri

 18:00 Vermon Toto65-ravit
 10:00 Vermon etäpelit
 16:00 Vermon Toto65-ravit
 10:00 Vermon etäpelit
 18:30 Vermon Toto65-ravit