Vermon yhtiökokous

Vermon Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona kesäkuun 1. päivänä klo 17.00 Käpylä-kabinetissa Vermossa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9. pykälässä yhtiökokoukselle määrätyt asiat, joista merkittävimpinä tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 sekä hallitusvaali. Erovuorossa ovat Marjo Saastamoinen ja Harri Peipinen jotka ovat ilmoittaneet halukkutensa jatkaa tehtävässä. Yhtiökokouskutsu on julkaistu Hevosurheilu -lehdessä keskiviikkona 25.5.

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5 Kokouksen äänivaltaisten edustajien toteaminen

6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

7 Vermon Ravirata Oy:n tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus tilivuodelta 1.1. – 31.12.2015

8 Tilinpäätöksen vahvistaminen

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten
valinta

12 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

13 Muut mahdolliset asiat

14 Kokouksen päättäminen

HALLITUS

24.05.2016 Uutiset >

Tapahtumakalenteri

 18:00 Vermon Toto65-ravit
 10:00 Vermon etäpelit
 16:00 Vermon Toto65-ravit
 10:00 Vermon etäpelit
 18:30 Vermon Toto65-ravit