Derbyn säännöt

Suuri Suomalainen Derby

säännöt

1 §

Suuri Suomalainen Derby kilpailun (jäljempänä Derby) järjestää Vermon Ravirata Oy vuosittain elo-syyskuun vaihteessa Vermon raviradalla.

2 §

Derbyyn on oikeutettu osallistumaan 4-vuotias Suomessa syntynyt lämminverihevonen, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • hevosella tulee olla Suomen Hippoksen ravikilpailusääntöjen mukainen oikeus osallistua suurkilpailuihin tai niiden karsintakilpailuihin.
  • hevosesta on täytynyt suorittaa jäljempänä mainitut kilpailun järjestäjän määräämät osallistumismaksut.

3 §

Varsa ilmoitetaan Derbyyn maksamalla ensimmäinen osallistumismaksu 1-vuotiaana viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Omistajatiedot otetaan Suomen Hippoksen omistajarekisteristä, ja mahdollisista muutoksista niissä tiedoissa vastaa omistaja. Omistaja vastaa siitä, että maksut tulevat maksetuksi ajallaan.

4 §

Säilyttääkseen kilpailuoikeuden tulee hevosesta olla suoritettuna seuraavat osallistumismaksut:

erä

hevosenikä

eräpäivä

summa

1. erä

1vuotiaana

31.10.

50 €

2. erä

2vuotiaana

31.03.

70 €

3. erä

2vuotiaana

31.10.

90 €

4. erä

3vuotiaana

31.03.

100 €

5. erä

3vuotiaana

31.10.

110 €

6. erä

4vuotiaana

31.03.

120 €

7. erä

4vuotiaana

30.06.

130 €

yhteensä    

 

 

670 €

 

Viidennen erän jälkeen mukana olevat tammat voidaan ilmoittaa Arvid Åvallin TammaDerbyyn. Halutessaan hevosen omistaja voi ilmoittamisen yhteydessä suorittaa maksut 1-7 ennakkoon, jolloin niiden summa on 600 euroa. Maksut on suoritettava säännöllisesti. Jos jokin erä on jäänyt määräaikaan mennessä maksamatta, se on mahdollista maksaa seuraavan erän yhteydessä paitsi 7. erä, joka on maksettava kaksinkertaisena viimeistään alkukilpailuiden ilmoittamispäivää edeltävänä päivänä.

5 §

Alkukilpailuina ajetaan enintään kuusi karsintalähtöä 2620 metrin matkalla autolähetyksellä. Karsintalähtöihin hyväksytään enintään 60 hevosta seuraavan pistelaskun perusteella:

A) pienin pistemäärä hevoselle, jolla on suurin voittosumma lisättynä kilpailuvuoden voittosummalla

B) pienin pistemäärä hevoselle, jolla on paras ennätys

Näin saadut pisteet lasketaan yhteen ja pienimmän summan saaneelle annetaan sijaluku 1, toiselle 2 jne.

Jos viimeisellä sijalla on useampia hevosia, edun saa se hevonen, jolla on suurempi kilpailuvuoden voittosumma. Jos se on sama, ratkaisee voittosumma lisättynä kilpailuvuoden voittosummalla sekä tämän jälkeen ennätys ja viimeisenä arpa. Karsintalähtöjen lähtöradat arvotaan.

Hevoset jaetaan karsintalähtöihin sijalukujen perusteella seuraavasti:

lähtö   

 1

2

3

4

5

6

sijaluku  

 1

2

3

4

5

6

 

12

11

10

9

8

7    

 

13

14

15

16

17

18

 

24

23

22

21

20

19 jne.

 

Karsintalähtöjen lukumäärä sekä loppukilpailuun pääsy määräytyy seuraavasti:

hevosia

karsintalähtöjä

loppukilpailuun

1620

2

6

2130

3

4

3140

4

3

4150

5

2 + 2 kolmanneksi sijoittunutta sijaluvun perusteella

5160

6

2

 

Jos karsintalähtöihin hevosia jaettaessa kahden tai useamman hevosen sijaluku on sama, karsintalähtöihin jakamisen ratkaisee arpa.

Mikäli viimeisestä finaaliin oikeuttavasta sijasta tulee tasapääjuoksu, loppukilpailuun pääsee se hevonen, jolla on pienempi kohdan 5 alussa määritelty sijalukujen summa. Jos sijaluku on sama, ratkaisee suurempi kilpailuvuoden voittosumma. Jos nekin ovat samat, ratkaisee arpa.

Mikäli karsintalähtöjä on viisi, kolmanneksi sijoittuneista pääsee finaaliin ne kaksi hevosta, joilla on pienin kohdan 5 alussa määritelty sijalukujen summa.

6 §

Loppukilpailu ajetaan 2620 metrin matkalla autolähetyksellä. Hevosen valmentaja tai hänen valtuuttamansa edustaja valitsee lähtöradat välittömästi karsintalähtöjen tulosten selvittyä. Valinta tapahtuu seuraavassa järjestyksessä:

1) karsintalähtöjen voittajat arvotussa järjestyksessä.

2) karsintalähtöjen lukumäärästä riippuen niissä toiseksi, kolmanneksi jne. sijoittuneet samalla periaatteella.

7 §

Kaikki maksetut osallistumismaksut käytetään kilpailun kokonaispalkintosummaan. Palkinnot määrätään vuosittain. Voittajahevonen saa loimen ja seppeleen. Hevosen kasvattaja, omistaja, valmentaja, hoitaja ja ohjastaja saavat muistopalkinnon.

8 §

Järjestäjä maksaa loppukilpailussa kaikille hyväksytyn juoksun tehneiden hevosten kasvattajille ylimääräisen kasvattajapalkinnon.

9 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Vermon Ravirata Oy. Muutokset tulee alistaa Suomen Hippoksen sääntövaliokunnan hyväksyttäväksi.