KevätCup 2023

KevätCup

säännöt

1. Kilpailun järjestää Vermon Ravirata Oy Suomen Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana Vermo Areenalla.

2. Kilpailu on avoin kaikille lämminverisille, joiden voittosumma on maksuerän eräpäivänä enintään 45 000 euroa, ja kylmäverisille, joiden voittosumma on maksuerän eräpäivänä enintään 40 000 euroa.

3. Kilpailun karsintalähdöt ja finaalit ajetaan molemmille roduille tasoitusajoina vähintään 2120 metrin matkalla. Yhteensä ajetaan kaksi finaalia. Karsintalähtöihin ja finaaleihin voivat osallistua mukaan maksetut hevoset. Karsintalähtöjä ajetaan enintään kuusi kummankin rodun finaalia kohti, kuitenkin niin, että yhden voittosummakategorian karsintalähtöjä voi olla enintään viisi. Mikäli yhden rodun kilpailuihin maksettuja hevosia on enemmän kuin 72 ja/tai osa tulee karsintalähtöjen ilmoittamispäivänä karsituksi karsintapistejärjestelmän mukaisesti, maksuerä palautetaan karsittujen hevosten omistajille.

4. Ilmoittautuminen karsintalähtöihin tapahtuu Vermoon ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Hevoset jaetaan karsintalähtöihin normaalisti ravikilpailusääntöjen mukaan.

5. Yhden rodun kilpailu järjestetään, mikäli kilpailuun maksetaan vähintään 24 hevosta, kuitenkin niin, että eri voittosummakategorioiden karsintalähtöjä on toteuduttava vähintään yksi. Mikäli yksittäisen rodun karsintalähtöihin ilmoitettuja hevosia on 24 tai vähemmän, on järjestäjällä oikeus ajaa rodun kilpailu suoraan loppukilpailuna tai peruuttaa yksittäisen rodun finaali.

6. Karsintalähtöjen ykköspalkinnot ovat vähintään 2500 euroa ja finaalien ykköspalkinnot vähintään 10 000 euroa. Kaikki finaaleihin osallistuneet hevoset palkitaan. Kylmäveristen karsintalähdöt ajetaan keskiviikkona 1.3.2023 ja lämminveristen keskiviikkona 8.3.2023. Molempien rotujen finaalit ravataan lauantaina 18.3.2023.

7. Kilpailuun maksetaan yksi maksuerä, jonka suuruus on 150 euroa. Ilmoittautumismaksun eräpäivä on 14.2.2023. Maksu suoritetaan Vermon Ravirata Oy:n tilille FI71 5780 3820 0856 36. Pankkisiirtoon on merkittävä maksajan nimi, hevosen nimi ja rekisterinumero. Kaikki ilmoittautumismaksut kartuttavat kilpailuiden kokonaispalkintopottia, eikä maksuja palauteta kuin kohdassa 3 mainitussa karsimistapauksessa tai ko. finaalin peruuttamistapauksessa.

8. Lämminveriset jaetaan omiin karsintalähtöihin siten, että enintään 17 500 euroa tienanneet juoksevat omissa karsintalähdöissään 2120 metrin matkalla ja 17 501 - 45 000 euroa tienanneet omissa karsintalähdöissään 2140 metrin matkalla. Kylmäveriset jaetaan omiin karsintalähtöihin siten, että enintään 25 000 euroa tienanneet juoksevat omissa karsintalähdöissään 2120 metrin matkalla ja 25 001 - 40 000 euroa tienanneet omissa karsintalähdöissään 2140 metrin matkalla. Maksueräpäivän 14.2.2023 mukaiset voittosummat ovat voimassa sekä karsinnoissa että finaaleissa.

9. Lämminveristen finaalissa 2120 metrin perusmatkalta lähtevät enintään 17 500 euroa tienanneiden karsintalähdöistä finaaliin päässeet, ja 17 501 - 45 000 euroa tienanneiden karsintalähdöistä finaaliin edenneet lähtevät kahdenkymmenen metrin takamatkalta. Kylmäveristen finaalissa 2120 metrin perusmatkalta lähtevät enintään 25 000 euroa tienanneiden karsintalähdöistä finaaliin päässeet, ja 25 001 - 40 000 euroa tienanneiden karsintalähdöistä finaaliin edenneet lähtevät kahdenkymmenen metrin takamatkalta.

10. Finaaliin etenee varmasti kaksi parasta jokaisesta karsintalähdöstä. Finaaliin etenevien määrä on kaikissa tapauksissa 16 hevosta, kuitenkin niin, että ravikilpailusääntöjen mukaan yhdellä paalulla on enintään 12 hevosta.

Taulukossa on esitetty finaalipaikkojen jakautuminen eri karsintalähtöjen määrillä. Numerot plusmerkkien ympärillä kuvaavat kahden eri kategorian karsintalähtöjen määrää.

Karsintalähtöjen määrä Finaaliin etenijät
1 + 1 Molemmista karsinnoista kahdeksan parasta finaaliin.
1 + 2 Jokaisesta karsinnasta viisi parasta sekä karsinnoissa nopeimman kokonaisajan saavuttanut kuudenneksi sijoittunut finaaliin.
1 + 3 Jokaisesta karsinnasta neljä parasta finaaliin.
1 + 4 Jokaisesta karsinnasta kolme parasta sekä karsinnoissa nopeimman kokonaisajan saavuttanut neljänneksi sijoittunut finaaliin siinä kategoriassa, jossa yksi karsintalähtö.
1 + 5 Jokaisesta karsinnasta kaksi parasta finaaliin. Lisäksi kaksi kolmanneksi sijoittunutta kokonaisaikojen mukaan finaaliin siitä kategoriasta, jossa viisi karsintalähtöä, sekä yhden karsintalähdön kategoriasta finaaliin kolmanneksi ja neljänneksi sijoittuneet.
2 + 2 Jokaisesta karsinnasta neljä parasta finaaliin
2 + 3 Jokaisesta karsinnasta kolme parasta sekä karsinnoissa nopeimman kokonaisajan saavuttanut neljänneksi sijoittunut finaaliin.
2 + 4 Jokaisesta karsinnasta kaksi parasta finaaliin. Loput neljä finaalipaikkaa kokonaisaikojen mukaan kolmanneksi sijoittuneista.
3 + 3 Jokaisesta karsinnasta kaksi parasta finaaliin. Loput neljä finaalipaikkaa kokonaisaikojen mukaan kolmanneksi sijoittuneista.


Jos kokonaisajat ovat samat, ratkaisee arpa.

11. Finaalin lähtöradat valitaan siten, että ensimmäisenä lähtöratansa valitsevat voittajat, sitten toiseksi tulleet jne. Valintajärjestys määräytyy kokonaisaikojen perusteella niin, että nopeimman kokonaisajan juossut valitsee ensin. Jos kokonaisajat ovat samat, ratkaisee arpa. Jos valmentajaan ei loppukilpailun ilmoittamispäivänä saada yhteyttä tai hän ei soita takaisin järjestäjälle klo 10 mennessä, voi järjestäjä valita hevoselle numeroltaan pienimmän vapaana olevan lähtöradan.

12. Mikäli karsinnasta finaaliin edenneitä hevosia jää pois ennen finaalin ilmoittamisajankohtaa, täytetään vapaat paikat karsintoihin osallistuneista ja loppukilpailuun ilmoitetuista hevosista finaalin ilmoittamispäivän karsintapisteiden perusteella, kuitenkin niin, että yhdellä paalulla voi olla enintään 12 hevosta. Jos saman kilpailun yhden voittosummakategorian karsintalähtö perutaan ja toisessa ajetaan yksi tai useampi karsintalähtö, pääsee perutusta karsintalähdöstä hevoset loppukilpailuun edellä esitetyn taulukon mukaisesti finaalin ilmoittamispäivän karsintapistetilanteen perusteella.

13. Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassa olevia ravikilpailusääntöjä. Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä ainoastaan Vermon Ravirata Oy:n hallitus.