TalviCup 2022

TalviCup

säännöt

1. Kilpailun järjestää Vermon Ravirata Oy Suomen Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana Vermo Areenalla.

2. Kilpailu on avoin kaikille lämminverisille ja kylmäverisille, joiden voittosumma on maksuerän eräpäivänä enintään 35 000 euroa.

3. Kilpailun karsintalähdöt ja finaalit ajetaan molemmille roduille sekä erikseen tammoille ja oriille/ruunille tasoitusajoina vähintään 2120 metrin matkalla. Yhteensä ajetaan neljä finaalia. Karsintalähtöihin ja finaaleihin voivat osallistua mukaan maksetut hevoset. Karsintalähtöjä ajetaan enintään viisi yhden kategorian finaalia kohti, kuitenkin niin, että yhden voittosummakategorian karsintalähtöjä voi olla enintään neljä. Mikäli yhden rodun kilpailuihin ilmoittautuneita on enemmän kuin 120 ja/tai osa tulee karsituksi karsintapistejärjestelmän mukaisesti, maksuerä palautetaan karsittujen hevosten omistajille.

4. Ilmoittautuminen karsintalähtöihin tapahtuu Vermoon ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Hevoset jaetaan karsintalähtöihin normaalisti ravikilpailusääntöjen mukaan.

5. Yhden rodun kilpailut järjestetään, mikäli rodun kilpailuihin maksetaan vähintään 32 hevosta, kuitenkin niin, että eri kategorioiden karsintalähtöjä on toteuduttava vähintään yksi. Mikäli karsintalähtöihin ilmoitettuja hevosia on 32 tai vähemmän, on järjestäjällä oikeus ajaa yksittäisen kategorian kilpailu suoraan loppukilpailuna tai peruuttaa yksittäisen kategorian finaali.

6. Karsintalähtöjen ykköspalkinnot ovat vähintään 2500 euroa ja finaalien ykköspalkinnot vähintään 10 000 euroa. Kaikki finaaleihin osallistuneet palkitaan.

7. Ilmoittautumismaksu suoritetaan Vermon Ravirata Oy:n tilille FI71 5780 3820 0856 36. Pankkisiirtoon on merkittävä maksajan nimi, hevosen nimi ja rekisterinumero. Kilpailuun maksetaan yksi maksuerä, jonka suuruus on 150 euroa. Maksun eräpäivä on 30.12.2021. Kaikki ilmoittautumismaksut kartuttavat kilpailuiden kokonaispalkintopottia, eikä maksuja palauteta kuin kohdassa 3 mainitussa karsimistapauksessa tai ko. finaalin peruuttamistapauksessa.

8. Lämminveriset jaetaan omiin karsintalähtöihin siten, että enintään 15 000 euroa tienanneet juoksevat omissa karsintalähdöissään 2120 metrin matkalla ja 15 001 - 35 000 euroa tienanneet omissa karsintalähdöissään 2140 metrin matkalla. Kylmäveriset jaetaan omiin karsintalähtöihin siten, että enintään 20 000 euroa tienanneet juoksevat omissa karsintalähdöissään 2120 metrin matkalla ja 20 001 - 35 000 euroa tienanneet omissa karsintalähdöissään 2140 metrin matkalla. Maksueräpäivän voittosummat ovat voimassa sekä karsinnoissa että finaaleissa.

9. Lämminveristen finaaleissa perusmatkalta lähtevät enintään 15 000 euroa tienanneiden karsintalähdöistä finaaliin päässeet, ja 15 001 - 35 000 euroa tienanneiden karsintalähdöistä finaaliin edenneet lähtevät kahdenkymmenen metrin takamatkalta. Kylmäveristen finaaleissa perusmatkalta lähtevät enintään 20 000 euroa tienanneiden karsintalähdöistä finaaliin päässeet, ja 20 001 - 35 000 euroa tienanneiden karsintalähdöistä finaaliin edenneet lähtevät kahdenkymmenen metrin takamatkalta.

10. Finaaliin etenee varmasti kolme parasta jokaisesta karsintalähdöstä. Finaaliin etenevien määrä on kaikissa tapauksissa 16 hevosta, kuitenkin niin, että ravikilpailusääntöjen mukaan yhdellä paalulla on enintään 12 hevosta.

Taulukossa on esitetty finaalipaikkojen jakautuminen eri karsintalähtöjen määrillä. Numerot plusmerkkien ympärillä kuvaavat kahden eri kategorian karsintalähtöjen määrää.

Karsintalähtöjen määrä

Finaaliin etenijät

1 + 1

Molemmista karsinnoista kahdeksan parasta finaaliin.

1 + 2

Jokaisesta karsinnasta viisi parasta sekä karsinnoissa nopeimman kokonaisajan saavuttanut kuudenneksi sijoittunut finaaliin.

1 + 3

Jokaisesta karsinnasta neljä parasta finaaliin.

1 + 4

Jokaisesta karsinnasta kolme parasta sekä karsinnoissa nopeimman kokonaisajan saavuttanut neljänneksi sijoittunut finaaliin siinä kategoriassa, jossa yksi karsintalähtö.

2 + 2

Jokaisesta karsinnasta neljä parasta finaaliin

2 + 3

Jokaisesta karsinnasta kolme parasta sekä karsinnoissa nopeimman kokonaisajan saavuttanut neljänneksi sijoittunut finaaliin.


Jos kokonaisajat ovat samat, ratkaisee arpa.

11. Finaalin lähtöradat valitaan siten, että ensimmäisenä lähtöratansa valitsevat voittajat, sitten toiseksi tulleet jne. Valintajärjestys määräytyy kokonaisaikojen perusteella niin, että nopeimman kokonaisajan juossut valitsee ensin. Jos kokonaisajat ovat samat, ratkaisee arpa. Jos valmentajaan ei loppukilpailun ilmoittamispäivänä saada yhteyttä tai hän ei soita takaisin järjestäjälle klo 10 mennessä, valitsee järjestäjä hevoselle numeroltaan pienimmän vapaana olevan lähtöradan.

12. Mikäli jokin karsinnasta finaaliin edennyt hevonen jää pois ennen finaalin ilmoittautumispäivää, nousee finaaliin sijoitusten mukaan sellainen ko. karsintaan osallistunut hevonen, joka on ilmoitettu loppukilpailuun. Jos saman kilpailun yhden kategorian karsintalähtö perutaan ja toisessa ajetaan useampi karsintalähtö, pääsee yhdestä karsintalähdöstä hevoset loppukilpailuun edellä esitetyn taulukon mukaisesti finaalin ilmoittamispäivän karsintapistetilanteen perusteella.

13. Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassa olevia ravikilpailusääntöjä. Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä ainoastaan Vermon Ravirata Oy:n hallitus.