Tamma- ja varsanäyttely

20.09.2022 09:00

Tamma- ja varsanäyttely

NYLANDS LÄNS HÄSTAVELSFÖRBUND RY:n Tamma- ja varsanäyttely (J-suunnan tammat ja varsat kaikki suunnat)

ti 20.9. Vermo, ravirata klo 9.00 (varsojen liikkeet mahdollista näyttää myös radalla ajaen)

Mikäli varsa suorittaa liikkeiden arvostelun ajaen radalla, tulee tämä ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Näyttelymaksut varsat 40 €, lvtammat ilman ajokoetta ja shtamman rakennetarkastus 100€, lvtammat ajokokeella ja J-suunnan shtammat 120e. (liikkeet ajaen esitettävillä varsoilla lisäksi kilpailuoikeus-ja vakuutusmaksu).
Näyttelymaksu pyydetään suorittamaan viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä Nylands läns Haf:in tilille FI51 2366 1800 1254 62. Viestiksi hevosen nimi.

Ilmoittautuminen näyttelyyn viimeistään 6.9.2022 suoraan Heppa järjestelmään Omatalli tunnuksilla tai puh.0500 630 492/ skogberg.sonja@gmail.com

Tervetuloa näyttelyyn!

***********************

Sto- och fölutställning hösten 2022 ( travston, fölen alla riktningar)

ti 20.9. på Vermo travbana kl. 9 (fölens rörelser kan också visas körande på banan). Om fölets rörelser bedöms i körning så bör det meddelas vid anmälan.

Utsällningsavgifterna är 40 € för fölen och 100 € för stona, därtill bör de föl som körs ha tävlingsrätt och – försäkring. Utställningsavgiften betalas till Nylhaf:s konto FI51 2366 1800 1254 62 senast på sista anmälningsdagen, 6.9. Som meddelande hästens namn.

Anmälan till utställningen antingen direkt i Heppa-systemet med egna Omatalli koderna eller tel. 0500 630492 /skogberg.sonja@gmail.com

Välkommen på utställning!