Hallitus ja valiokunnat

Hallitus ja valiokunnat v. 2022

Hallitus

Mikko Salminen, puheenjohtaja
Jari Vähänen, varapuheenjohtaja
Eero Erkkilä
Outi Karemaa
Matti Karlsson
Hannu-Pekka Korpi
Pertti Koskenniemi
Suvi Louhelainen
Harri Peipinen
Marjo Saastamoinen
Ossi Vasala
 

Kilpailuvaliokunta

Jarkko Korhonen puheenjohtaja
Jorma Ojapelto
Hannu-Pekka Korpi

Kiinteistövaliokunta

Harri Peipinen puheenjohtaja
Matti Karlsson
Juha Keskimaunu
Heikki Häyhä

Työ- ja talousvaliokunta

Mikko Salminen puheenjohtaja
Outi Karemaa
Jari Vähänen
Pertti Koskenniemi
Ossi Vasala
Maarit Rekola
Heikki Häyhä

Hallinnointi- ja nimitysvaliokunta

Juha Lyytinen
Birgitta Mangström
Jorma Ojapelto
Jenny Peipinen
Mikko Salminen
Pauli Vainio
Kari Korpela
Timo Mahlamäki

Myynti- ja markkinointivaliokunta

Eero Erkkilä puheenjohtaja
Marjo Saastamoinen
Suvi Louhelainen
Sari Heino
Mico Mansner
Impi Saarimaa
Heikki Häyhä