WKND – Hevosiin ja ympäristöön liittyvät erityiset toimenpiteet

Hevosiin ja ympäristöön liittyvät erityiset toimenpiteet

Weekend Festival -tapahtuma-alueen lavapaikat ja suuntaukset on suunniteltu niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän rasitusta hevosille sekä lähiympäristölle.

Alueelle tulee kolme erillistä esiintymislavaa:

 • Päälava sijaitsee Vermon parkkialueen perällä ja sen äänisuuntaus on suoraan päärakennusta kohti. Etäisyys lähimmille hevostalleille on n. 350m, n. 45-asteen kulmassa lavaan nähden. Välissä on puustoa sekä muita rakennuksia.
 • Pienin lavoista on n. 350 metrin päässä tarhoista, ääni suunnattuna kohti tarha-aluetta, mutta poispäin asutuksesta. Lava on ympäröity erilaisilla rakenteilla. Välissä on myös päärakennus sekä puustoa. Lavan äänitasot ovat alhaisemmat kuin päälavan.
 • Tallialueen lähimpänä oleva lava on n. 100m päässä talleista. Esiintymissuunta on suoraan poispäin tallialueelta, ääni on kohdistettu päärakennukseen.
 • Festivaalien tapahtuma-aluetta ei ole tallialueella eikä kaviouralla.

Hevoset:

 • Vermon alueella asuu noin 85 hevosta ja 4 ponia.
 • Hevosilla on ulkoilutusaikaa välillä 05­–11, jona aikana alueella ei tehdä mitään kovaäänistä, kuten soundcheck-toimintoja.
  • Muuna aikana hevoset on ohjeistettu pidettävän sisällä talleissa, jolloin hevosille välittyvä äänitaso on huomattavasti ulkotiloja matalampi.
 • Desibelitasoja seurataan koko tapahtuman ajan viranomaisten ja ATL:n toimesta.
  • Desibelitasoja voidaan laskea, jos ne ylittävät lupa-arvot.
 • Hevosten käyttäytymistä seurataan tapahtuman ajan Vermon toimesta.
 • Eläinlääkäreiden kanssa on keskusteltu aiheesta laajasti ja he ovat terävöittäneet yllämainittuja toimenpiteitä.
  • Lupaviranomaiset ovat viimeisinä vastuussa eri rajoituksista mm. desibelien suhteen.
 • Aikaisempia konsertteja raviradoilla, jossa asuu hevosia/poneja:
  • Bjerke Norja, Rammstein, kesä 2022 (60 000 ihmistä)
  • Oulu Äimärautio, Metal Cup Festival, kesä 2022
  • Tampere Teivo, Popeda radalla, kesä 2022
 • Samaan aikaan Kouvolassa on vuoden suurin suomalainen ravitapahtuma Kuninkuusravit, jossa osa hevosista ja poneista on kilpailemassa.
  • Harjoittelutarvetta ei Kuninkuusravien aikaan ole samalla tavalla kuin normaalisti.

Lähiympäristön ja tapahtuma-alueen huomioiminen:

 • Weekend Festival hakee kaikki toimiluvat tapahtumaa varten, jotka määrittelee viranomainen.
 • Lähialueelle ja tapahtuma-alueelle on tarkoitus tuottaa mahdollisimman vähän rasitusta tapahtuman vuoksi.
  • Viranomaisten määrittelevän tapahtuman ulkoalueen siisteydestä huolehtii tapahtumanjärjestäjä.
  • Tapahtumajärjestäjä sekä viranomaiset käyvät läpi toimenpiteet mm. lähialueiden järjestyshäiriöiden hillitsemiseksi.
 • Monet toimenpiteet selviävät tapahtumajärjestäjän ja viranomaisten välillä kevään / alkukesän 2023 aikana.

Yhteinen asukas- / infotilaisuus:

 • Vermo Areenalla ravintola Ravillassa järjestetään asukas- / infotilaisuus keväällä / alkukesästä 2023, jossa asukkaat pääsevät kuulemaan tarkat suunnitelmat sekä kertomaan omia ajatuksiaan tapahtumaan liittyen. Tarkka ajankohta ilmoitetaan kevään 2023 aikana.